top of page
PRIVAATSUSTINGIMUSED

 

Käesolevad privaatsustingimused kirjeldavad, kuidas LASERKLIINIK OÜ kaitseb oma klientide ja veebisaidi külastajate privaatsust ja isikuandmeid. Kui Teil on käesolevate tingimuste kohta küsimusi või isikuandmete töötlemisega seotud taotlusi, võtke palun meiega ühendust e-posti aadressil info@uskovkliinik.ee.ISIKUANDMETE KOGUMINE, TÖÖTLEMINE JA SÄILITAMINE
 

Isikuandmed on andmed, mida LASERKLIINIK OÜ kogub üksikisikuga sõlmitud lepingu täitmisel või temaga ühenduse võtmiseks.
 

Kui pöördute Laserkliinik OÜ poole teenuse saamiseks, töötleme teie isikuandmeid teie tellitud teenuse osutamise eesmärgil. 

 

Me töötleme Teie isikuandmeid järgmistel alustel:

 1. Teie selgelt väljendatud nõusoleku alusel;

 2. meie õigustatud huvide kaitseks;

 3. selleks, et täita seadusega kehtestatud kohustusi.

 

Kliendi isikuandmete kogumine võib toimuda alljärgnevatel viisidel:

 1. kontaktandmete (ees- ja perekonnanimi, isikukood, telefoninumber, e-posti aadress, eelistatud kontakteerumisviis) esitamisel meie kliinikus, veebisaidil või mujal.

 2. Päringu esitamisel meie veebilehel või kliinikus võime paluda teatud veebilehe aladel vabatahtlikult esitada isikuandmeid ja personaalset informatsiooni. Nõutavad isikuandmed võivad sisaldada nime, e-posti aadressi, telefoninumbrit ja teisi andmeid.

 3. tervishoiuteenuse osutamiseks vajalike terviseandmete esitamisel tervishoiuteenuse osutaja kliinikus.

 4. veebisaidi kasutamisel küpsiste (cookies) kaudu. 


Patsient vastutab selle eest, et tema poolt esitatud andmed oleksid täpsed, õiged ja terviklikud. Teadlikult valeandmete esitamist peetakse privaatsuspoliitika rikkumiseks. Laserkliinik OÜ  ei vastuta patsiendi poolt valeandmete esitamisest põhjustatud kahju eest patsiendile või kolmandatele osapooltele.

 

Isikuandmete muutmiseks ja töötlemiseks on ligipääs ainult Laserkliinik OÜ poolt volitatud isikutel. 
 

Laserkliinik OÜ töötleb Teie andmeid ka juhul, kui võtate meiega ühendust e-posti teel, esitate päringu või küsimusi või saadate teavet meie veebisaidil või sotsiaalvõrgustikes toodud kontaktide kaudu. Aktiivsete toimingutega, st meiega kontakteerudes, annate meile nõusoleku oma andmete töötlemiseks.

 

Laserkliinik OÜ töötleb isikuandmeid kindlaksmääratud eesmärkidel, milleks on meie patsientidele parima tervishoiuteenuse osutamine ning neid andmeid ei kasutata muudel eesmärkidel. Isikuandmete töötlemisel piirdume rangelt meie patsiendile tervishoiuteenuste osutamiseks vajalike andmetega.

 

Laserkliinik OÜ töötleb isikuandmeid turvaliselt, kaitstuna loata või ebaseadusliku töötlemise, juhusliku kaotamise, hävitamise või kahjustumise eest. Me edastame meile teadaolevaid isikuandmeid kolmandatele isikutele vaid õigusaktidest tulenevatel alustel.

 

Laserkliinik OÜ säilitab kogutud isikuandmeid 5 aastat tervishoiuteenuse või teenuse osutamisest (VÕS § 771).

 

KÜPSISTE KASUTAMINE

 

Meie hallatav veebileht uskovkliinik.ee võib kasutada küpsiseid. Küpsis on väike tekstikujuline andmeplokk teie veebilehitsejas, mille veebileht saadab teie arvutis olevasse küpsiste faili. Küpsised võimaldavad meie veebilehel pakkuda teile paremat kasutajakogemust ning kujundada ja arendada oma veebilehte nii, et meie teenus oleks võimalikult kvaliteetne.

 

Küpsiseid kasutame anonüümse ja üldistatud statistika kogumiseks veebilehe külastajate arvu kohta, infot kuidas veebilehte kasutatakse, selleks, et muuta veebileht kasutajasõbralikumaks ja paremaks. Me ei kogu otsest kasutajat tuvastavat teavet, vaid anonüümseid andmeid. 

 

Meie veebilehtede kasutajad loetakse küpsistega nõustunuks, kui nende veebilehitseja seadistustes on küpsised lubatud. Te saate alati ise otsustada, kas küpsised oma veebilehitsejas lubada või mitte. Kui te küpsiseid ei soovi, võite seadistada oma veebilehitseja nii, et see keelab automaatselt küpsised ära või teatab teile iga kord, kui veebileht palub luba küpsise lisamiseks. Vajalike seadistuste tegemiseks palun vaadake oma veebilehitseja abi funktsiooni.
 

 

PATSIENTIDE  ÕIGUSED
 

Teil on oma isikuandmete osas järgmised õigused:

 1. saada teavet isikuandmete töötlemise kohta meie kliinikus;

 2. nõuda ebaõigete, ebatäpsete või mittetäielike andmete korrigeerimist, oma isikuandmete kustutamist või nende töötlemise piiramist, kui isikuandmeid töödeldakse järgimata õiguslikke nõudeid või kui on olemas selleks teine ​​õiguslik alus;

 3. nõuda oma isikuandmete edastamist teisele andmetöötlejale või edastada need otse Teile sobivas vormis (kohaldatakse Teie esitatud isikuandmete suhtes, mida töödeldakse automaatselt lepingu või nõusoleku alusel);

 4. esitada oma isikuandmete töötlemise kohta vastuväiteid, välja arvatud juhul, kui selliseks töötlemiseks on õiguslikud põhjused või need andmed on vajalikud õiguslike nõuete esitamiseks, taotlemiseks või kaitsmiseks;

 5. juhul kui Teie isikuandmeid töödeldakse eraldi nõusoleku alusel, on Teil igal ajal õigus oma nõusolek isikuandmete töötlemiseks tagasi võtta.


 

KOGUTUD ISIKUANDMETE MUUTMINE

 

Patsiendi tuvastamiseks ja temaga kontakteerumiseks kogutud isikuandmeid on võimalik näha, muuta ja täiendada, saates päringu info@uskovkliinik.ee

ISIKUANDMETE KAITSE

 

Laserkliinik OÜ rakendab kõiki ettevaatusabinõusid (sh administratiivsed, tehnilised ja füüsilised meetmed) patsiendi isikuandmete kaitsmiseks. Juurdepääs andmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel.

​​

TURVALISUS

Uskovkliinik.ee veebilehe külastamise ja broneeringute sooritamise käigus teatavaks saanud kliendi isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Laserkliinik OÜ teavitab viivitamata andmesubjekti tema isikuandmetega seotud rikkumisest. 

​​

PRIVAATSUSPOLIITIKA TINGIMUSED JA MUUDATUSED

 

Laserkliinik OÜ veebisaiti kasutama asudes olete käesolevate põhimõtete ja tingimustega tutvunud ning nendega nõustunud. Kõigi privaatsuspoliitika või andmetöötluse kohta tekkivate küsimuste või muredega palume võtta meiega ühendust aadressil info@uskovkliinik.ee 

 

Käesolevad andmekaitsetingimused on koostatud kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46 / EÜ kehtetuks tunnistamise kohta / EÜ (isikuandmete kaitse üldmäärus), Eesti Vabariigi isikuandmete kaitse seadusega ning Eesti Vabariigi ja Euroopa Liidu õigusaktidega.

 

Isikuandmeid kogub, töötleb ja säilitab isikuandmete vastutav töötleja LASERKLIINIK OÜ, aadress Vesivärava 50, Tallinn, 10152,  äriregistri kood 16820567, telefon +372 5333 3661, e-post info@uskovkliinik.ee

 

Andmekaitse Inspektsiooni kontaktandmed: telefon +372 627 4135; meiliaadress info@aki.ee; Tatari 39, Tallinn 10134

bottom of page